Meningitis

Meningitis er en alvorlig sygdom, man kan dø af, hvis man ikke kommer hurtigt i behandling. Det er derfor vigtigt at tage hånd om meningitis. Kend symptomerne, så du kan reagere hurtigt, hvis du har mistanke om meningitis.

Nogle børn er vaccineret mod nogle typer af meningitis. Ved du, om dit barn er vaccineret?

Meningitis er en alvorlig sygdom. Nogle børn er vaccinceret mod nogle typer af meningitis. Ved du, om dit barn er vaccineret?

Vælg dit barns fødselsår
Vælg dit barns fødselsår

Symptomer

Det kan være svært at skelne symptomer på meningitis fra almindelige influenzasymptomer. Derfor bør du altid kontakte lægen, hvis du er i tvivl, om det kan være meningitis.

Rødt udslæt

Et særligt udslæt af røde eller mørke blodudtrækninger i huden, som ikke går væk, når man trykker på dem.
 De kan være på størrelse med et knappenålshoved (petekkier) eller flyde sammen til større, mørkerøde flader (purpura).
 De kan brede sig på minutter eller timer.


OBS: Petekkier/purpura er ikke altid tilstede ved meningitis, men kan være et tegn på alvorlig blodforgiftning. Ring derfor 112, hvis du ser petekkier/purpura.

Feber

Typisk høj feber (39-40 grader).
 Feberen kan indtræde pludseligt og være ledsaget af kulderystelser eller kramper. Inden for 1-2 døgn stiger temperaturen til 39-40° C. Kolde hænder og fødder på trods af høj feber. Er man bleg, kold og klam kan det være tegn på, at man er ved at udvikle chok.


OBS: Ved alvorlig meningitis eller blodforgiftning kan feberen være normal.

Nakkestivhed

Det gør ondt eller er umuligt at bøje nakken.
 Kontakt lægen straks ved nakkestivhed.
 Nakkestivhed ses ikke ved alle typer af meningitis.


OBS: Små børn har ikke altid nakkestivhed ved meningitis.

Hovedpine og/eller opkastning

Hovedpinen kan være meget kraftig eller af migrænelignende karakter.
 Der kan være kvalme, manglende lyst til at spise og/eller opkastninger.

Konfusion og forvirring

Forvirring, konfusion og irritabilitet.
 Nedsat eller sløret bevidsthed. 
Man er generelt meget påvirket af sygdommen. 
Man kan være svær at vække.

Lysfølsomhed

Høj lysfølsomhed. Man kan fx ikke holde ud at se mod en skarp lyskilde.

Feberkramper

Der kan være feberkramper eller kulderystelser.

Særligt for spædbørn

Spiser og drikker ikke. Fontanellen (den bløde del øverst på hovedet) kan være hævet. Skriger og græder utrøsteligt. Gråden kan omvendt også være svag, stønnende eller usædvanlig. Udviser ubehag ved løft eller kropskontakt og græder ved berøring. Slap, fraværende og/eller svær at komme i kontakt med.

Rødt udslæt

Et særligt udslæt af røde eller mørke blodudtrækninger i huden, som ikke går væk, når man trykker på dem.
 De kan være på størrelse med et knappenålshoved (petekkier) eller flyde sammen til større, mørkerøde flader (purpura).
 De kan brede sig på minutter eller timer.

OBS: Petekkier/purpura er ikke altid tilstede ved meningitis, men kan være et tegn på alvorlig blodforgiftning. Ring derfor 112, hvis du ser petekkier/purpura.

Feber

Typisk høj feber (39-40 grader).
 Feberen kan indtræde pludseligt og være ledsaget af kulderystelser eller kramper. Inden for 1-2 døgn stiger temperaturen til 39-40° C. Kolde hænder og fødder på trods af høj feber. Er man bleg, kold og klam kan det være tegn på, at man er ved at udvikle chok.

OBS: Ved alvorlig meningitis eller blodforgiftning kan feberen være normal.

Nakkestivhed

Det gør ondt eller er umuligt at bøje nakken.
 Kontakt lægen straks ved nakkestivhed.
 Nakkestivhed ses ikke ved alle typer af meningitis.

OBS: Små børn har ikke altid nakkestivhed ved meningitis.

hovedpine og/eller opkastning

Hovedpinen kan være meget kraftig eller af migrænelignende karakter.
 Der kan være kvalme, manglende lyst til at spise og/eller opkastninger.

Konfusion og forvirring

Forvirring, konfusion og irritabilitet.
 Nedsat eller sløret bevidsthed. 
Man er generelt meget påvirket af sygdommen. 
Man kan være svær at vække.

Lysfølsomhed

Høj lysfølsomhed. Man kan fx ikke holde ud at se mod en skarp lyskilde.

Feberkramper

Der kan være feberkramper eller kulderystelser.

Særligt for spædbørn

Spiser og drikker ikke. Fontanellen (den bløde del øverst på hovedet) kan være hævet. Skriger og græder utrøsteligt. Gråden kan omvendt også være svag, stønnende eller usædvanlig. Udviser ubehag ved løft eller kropskontakt og græder ved berøring. Slap, fraværende og/eller svær at komme i kontakt med.

bliv klog på meningo-
koksygdom

Lær om meningokoksygdom og de vigtigste symptomer

Er det meningitis?

Meningitis er en alvorlig sygdom, som man i værste tilfælde kan dø af. Hvis du er i tvivl, om du eller dit barn er ramt af meningitis, bør du altid kontakte lægen med det samme.

Hvad er meningitis?

Meningitis er betændelse i hjernens hinder og kaldes derfor også for hjernehindebetændelse. De fleste tilfælde af meningitis skyldes virus eller bakterier.

Viral meningitis
Viral meningitis er den mest almindelig type af meningitis og er oftere mindre alvorlig end bakteriel meningitis. Flertallet kommer sig uden behandling. Det er dog vigtigt at være opmærksom på symptomerne på meningitis og tage kontakt til din læge eftersom visse typer af meningitis kan være alvorlige.

Bakteriel meningitis
Bakteriel meningitis er en alvorlig sygdom, der inden for få timer kan udvikle sig drastisk og endda dødeligt. Det er oftest bakterierne meningokokker og pneumokokker, der er årsag til alvorlig, bakteriel meningitis. Andre årsager til bakteriel meningitis er forskellige typer af Hæmophilus influenzae (Hib), listeria, streptokokker, stafylokokker og enterokokker.

I Danmark bliver der årligt registreret cirka 200 tilfælde af bakteriel meningitis. Meningokokker står sammen med streptokokker for 80 pct. af alle de tilfælde, der udvikler sig alvorligt.

Meningitis og/eller blodforgiftning
De bakterier, der kan give meningitis, kan også give blodforgiftning. Blodforgiftning er en meget alvorlig sygdom, man kan dø af, hvis den ikke bliver behandlet i tide. Man kan have en kombination af meningitis og blodforgiftning samtidig, ligesom meningitis kan udvikle sig til blodforgiftning. Begge sygdomme kan være dødelige inden for få timer, hvis de ikke bliver behandlet. Tjek symptomerne her

Man kan vaccinere mod meningitis
Tjek, om dit barn er vaccineret

Button
Hvad er meningokoksygdom?

Meningokoksygdom er en særligt voldsom meningitis og/eller blodforgiftning, der opstår på grund af bakterien meningokok (Neisseria meningitidis).

Meningokoksygdom er også meningitis
Meningokoksygdom er en fælles betegnelse for den type af meningitis og/eller blodforgiftning, der opstår på grund af bakterien meningokok (Neisseria meningitidis).

Meningokoksygdom udvikler sig ofte hurtigt og voldsomt, og forløbet kan blive meget alvorligt med døden til følge. Det er derfor vigtigt, at man straks søger læge ved mistanke om meningokoksygdom.

Symptomer på meningokoksygdom
De karakteristiske symptomer på meningokoksygdom er høj feber, kulderystelser, påvirket bevidsthed og tegn til chokudvikling, hvor man er kold, bleg og klam. Derudover kan der opstå et særligt udslæt kaldet petekkier eller purpura. Udslættet er små hudblødninger, som kan begynde som små rødlige prikker, der ikke forsvinder, når man trykker på dem.

Glastesten
Man kan eventuelt afklare, om det er almindelige prikker eller petekkier med ’glastesten’: Pres et glas mod udslættet/prikkerne. Hvis prikkerne/udslættet ikke forsvinder, men stadig tydeligt ses gennem glasset, er det petekkier. De kan sprede sig i løbet af minutter eller timer og flyde sammen til større rødlige eller blåsorte plamager.

Man kan vaccinere mod meningitis
Tjek, om dit barn er vaccineret

Button

Kan man undgå meningitis?

Man kan vaccinere mod nogle typer af bakteriel meningitis. Nogle af vaccinerne er gratis, mens man selv kan købe andre. Alle børn, der er født efter 2007, bliver tilbudt gratis…

Button

Er din familie beskyttet?

Hvilket år er dit barn født?

Nogle børn er vaccineret mod nogle typer af meningitis.
Ved du, om dit barn er vaccineret?

Vælg dit barns fødselsår

"vi troede bare, det var en almindelig influenza"

For den 1-årige Arthur og hans familie udviklede en ellers helt almindelig dag i december 2018 sig meget dramatisk, da Arthur blev ramt af den livstruende meningokoksygdom.

Se, hvordan Arthurs mor og far beskriver forløbet fra de første symptomer til indlæggelse, koma og den stille opvågnen efter nogle turbulente dage.

Hvem får meningokoksygdom?

Alle kan blive ramt af meningokoksygdom. Nogle aldersgrupper er dog mere udsatte for smitte end andre. Der ses en stigning i tilfælde blandt følgende aldersgrupper…

Button
Ambulance ikon

kan man dø af meningokok
sygdom?

Meningokoksygdom og andre former for bakteriel meningitis kan udvikle sig livstruende i løbet af få timer. Derfor er det vigtigt, at man reagerer på symptomer på sygdommen.

Meningokoksygdom og andre former for bakteriel meningitis kan udvikle sig livstruende i løbet af få timer. Det er derfor vigtigt at reagere på symptomer, der kan være tegn på enten meningitis eller blodforgiftning.

På trods af hurtig indlæggelse og korrekt behandling dør børn, unge og ældre hvert år af meningitis. De seneste opgørelser viser, at en ud af 10 med meningokoksygdom dør af sygdommen.

Det skyldes blandt andet, at:

  1. Meningitis kan udvikle sig meget hurtigt og dødeligt inden for blot få timer.
  2. Selv for sundhedspersonale kan sygdommen være meget vanskelig at diagnosticere, fordi mange af symptomerne kan forveksles med almindelig influenza.
  3. Meningitis kan udvikle sig efter dage med anden infektionssygdom, såsom halsbetændelse eller mellemørebetændelse.
  4. Sygdommen kræver hurtig og intensiv behandling med antibiotika på et hospital.
Senfølger af meningitis

1 ud af 5 får mén efter meningitis. Det er primært skader på nerverne (neurologiske skader), der viser sig som f.eks. epilepsi, nedsat hørelse eller nedsat syn. Lugtesansen kan også blive påvirket, og skaderne kan give dårlig sprogudvikling.

I sjældne tilfælde kan meningitis føre til mental retardering.

Udvikler sygdommen sig til blodforgiftning, kan der være alvorlige følger som skader på hud og væv, problemer med knoglevækst, organsvigt eller amputation af arme eller ben.

Man kan forhindre smitte med nogle typer af bakteriel meningitis gennem vaccination.
Tjek her, om du eller dit barn er beskyttet


Button
Ambulance ikon

er du i tvivl?